NARCOS II – INFO

Årets första spel 2018 är vårt milsim/lajv ”Narcos II – I sometimes wish I was dead”, 14-15 Juli, 30 timmars, i Rödjenäs. Anmälan öppen.