MINI-MILSIM

DSC_0010

 

SPELTID

Våra milsim varar mellan åtta och tolv timmar.

 

SPELOMRÅDEN

Våra milsims utspelar sig oftast i Rödjenäs. Rödjenäs består av cirka 950 hektar skog och åkrar samt cirka 300 hektar vatten och öar. Här har ett flertal av landets absolut bästa milsim spelats – och kommer spelas. Vi arrangerar även milsim i Bockaby och dess närområde.

 

TIDIGARE ARRANGERADE SPEL

Vi har genom åren arrangerat ett flertal milsims i Sverige.

Vår förhoppning är att vi kan leverera högkvalitativa milsims till ambitiösa airsoftare på alla olika nivåer. 

Ett par av de milsims vi har arrangerat:

* Crusaders in Disneyland-serien

* Some Great Reward-serien

* Eve – The day that never comes

 

______________________________

 

SPELREGLER

SAMMA REGELVERK SOM MILSIM!

 

 

KAP.1 ALLMÄNT

1. Krav för deltagande

1. Läst, förstått och accepterat regelverket. Vid oklarheter, kontakta spelledningen i god tid innan spel.

2. 18 års åldersgräns gäller för vapenbärande roller.

3. Följer arrangörers och överordnade befäls intruktioner- och order.

 

2. SKYDD

* Hörselskydd- och tandskydd rekommenderas att användas, men är inte en tvingande regel.

Var väl medvetna om att det förekommer pyroteknik i spelet som kan utbringa höga ljud.

1. Allt spel sker på egen risk.

2. Spelare ska ha fullgott ögonskydd som måste användas hela tiden

– förutom då spelaren befinner sig innuti tält, vilket är offgame-område

Stabstält- och sjukvårdstält exkluderat.

3. Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket.

Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

 

3. TRUSTEES- OCH REGELBROTT

* Trustees är  av arrangör utsedda spelare, vars uppgift är att under spelets gång tillse att regler och anvisningar följs.

1. Trustees har rätt att avbryta pågående spel och ställa frågor- eller uppmana spelare om regler eller regelbrott.

2. Spelare som bryter mot regelverket på ett sätt som arrangör ser som allvarliga, riskerar- och kan bli avstängd från pågående spel.

 

4. SPELOMRÅDE

1. Spelområdet är markerat på kartor som arrangör informerar om.

2. Offgame-områden är markerade med rött på kartan.

3. Allmän väg ska undvikas att strida på i den mån det går, men det är tillåtet.

4. Strid får inte bedrivas inne på tomtmark eller i den direkta närheten av bostadshus på spelområdet.

 

5. MARKÖRER

1. Träffduk / Dödsduk för att markera att man är träffad används inte.

2. Offgame-duk (signalfärgad duk) används för att visa att spelaren är off-game, på väg till spawn, eller liknande.

3. Nattmarkör(rödblinkande lampa) används som markör på natten. När spelaren är off-game bör även signalfärgad duk användas.

4. Det är varje spelares skyldighet att använda sig av alla markörerna.

 

________________________

 

KAP.2 TRÄFF- OCH MEDICREGLER

1. TRÄFF

1. En träff på person eller dennes utrustning räknas som träff.

2. Vapenträff räknas som träff. Om det finns ett annat vapen att tillgå kan det användas och träffat vapen är åter i bruk 60 min senare. Annars är du träffad som vanligt. Ropa ”vapenträff” vid vapenträff.

3. Rikoschett räknas inte som träff.

4. Träffad spelare rollspelar träffen/skadan. Skrik ”argh”, eller liknande för att rollspela skadan.

5. Stå upp som träffad är otillåtet. Ligg ner.

6. Träffad spelare får endast ropa ”medic/sjukvårdare” samt rapportera in sin position verbalt genom att ropa eller rapportera in via radio.

7. Träffad spelare kan förlytta sig själv genom att hasa sig sakta.

8. Knifekill existerar inte. Bevaka skadad spelare till bleedouten löpt ut, därefter måste spelaren respawna.

 

 

2. BLEEDTIME

1. Bleedtime börjar räknas direkt efter träff.

2. Det är varje enskild spelares plikt att ha koll på sin bleedtime.

 

 

3. BLEEDTIME-TIDER

– 10 min för spelare utan kroppsskydd

– 15 min för spelare med kroppsskydd

– 20 min för spelare med kroppsskydd- och hjälm

Som kroppsskydd räknas västar som har skyddsplattor (riktiga eller kopior) i västen i spel.

En väst som kan ta skyddsplattor, men som ej har det i spel räknas ej som kroppsskydd.

4. Om bleedtime går ut räknas spelaren som död och behöver respawna.

 

3. LÄKNING

AA Skadekort

Exempel av två olika skadekort.

 

LÄKNING AV FÖRSTA TRÄFFEN (SKADA 1)

1. En skadad spelare får inte strida när spelaren blivit träffad- och är skadad.

2. Träffens karaktär- och påverkan beskrivs på skadekortet (skada 1).

3. Första träffen kan läkas av en soldat (ej självläkning) eller gruppsjukvårdare.

4. Skadad spelare kan nollställa sin skada, dvs bli av med första skadan, genom att besöka bas- eller dedikerad sjukvårdsplats för sjukvård. Därefter nollställs skadan, för att nästa gång spelaren blir träffad i fält räknas det som skada 1 igen. Besöks inte basen innan andra träffen (skada 2) inträffar gäller nedan.

 

LÄKNING AV ANDRA TRÄFFEN (SKADA 2)

1. En skadad spelare får inte strida när spelaren blivit träffad- och är skadad.

2. Träffens karaktär- och påverkan beskrivs på skadekortet (skada 2).

3. Träffen behandlas enligt skadekortet av gruppsjukvårdare.

4. När gruppsjukvårdaren har läkt spelaren så måste spelaren transporteras till bas- eller dedikerad sjukvårdsplats för sjukvård. Tiden från att spelaren fått gruppsjukvård tills att spelaren måste befinna sig i bas- eller på dedikerad sjukvårdsplats visas på skadekorten (PRIO 1 = 30 min / PRIO 2 = 60 min).

5. En skadad spelare får inte strida när spelaren är skadad och är under sjuktransport.

6. Om spelaren befinner sig i bas- eller på dedikerad sjukvårdsplats inom den utsatta tiden på skadekortet, för skada 2 (PRIO 1 = 30 min / PRIO 2 = 60 min) så försvinner alla skador direkt. Ingen respawntid om detta sker korrekt.

7. Om spelaren inte hinner till bas- eller dedikerad sjukvårdsplats inom den utsatta tiden på skadekorten för skada 2 (PRIO 1 = 30 min / PRIO 2 = 60 min) så dör spelaren på plats och behöver transportera sig off-game för att respawna.

 

4. SJUKTRANSPORT

1. En skadad spelare får inte strida när spelaren är skadad och är under sjuktransport.

2. Efter en spelares andra träff i fält behöver spelaren sjuktransport.

3. En skadad spelare får sjuktransportera sig själv till fots på vägar.

4. En skadad spelare får sjuktransportera sig med hjälp av annan spelare i terräng.

5. En skadad spelare kan bli sjuktransporterad med hjälp av fordon som körs av annan spelare.

6. Blir en skadad spelare träffad under sjuktransporten så dör spelaren. Därefter går spelaren tillbaka off-game till respawn.

 

5. RESPAWN

1. Respawnplatser för spelare är fasta platser som varje fraktion har blivit tilldelad. Ingen annanstans.

2. Det är varje enskild spelares skyldighet att veta vart ens respawn finns.

3. För att respawna som spelare ska man befinna sig på respawnplatsen under den tid som är förutbestämd av arrangör.

4. Respawntid informeras av arrangör för aktuellt spel och fraktion.

Är ingen specifik tid utsatt så gäller 90 minuters respawn.

 

6. UTSKJUTNAS PÅVERKAN PÅ UPPDRAGEN

1. Spelare som har specialuppdrag (tilldelade från stab/arrangör) kan fortsätta uppdraget så länge spelaren själv- eller annan spelare i dennes grupp är i spel och inte är ”död”.

Dock måste man rapportera till stab/arrangör om man har fått skadeutfall i gruppen.

2. Det är förbjudet att respawna och sen gå tillbaka till föregående strid och strida, om den fortfarande pågår efter att man respawnat. D.v.s. det är förbjudet att respawna in tillbaka till en strid.

Att respawna skall inte förväxlas med att få sjukvård och komma tillbaka till en strid, vilket är ok.

 

________________________

 

KAP.3 VAPEN- OCH STRID

1. TRIMREGLER- OCH SÄKERHETSAVSTÅND

AA TRIM

 

2. AUTOMATELD OTILLÅTET FÖR KARBINER- OCH PISTOLER

1. Det är otillåtet att skjuta automateld med karbiner- och pistoler. Enbart singeleld är tillåtet.

2. Det är tillåtet att skjuta automateld med understödsvapen.

 

2. PANGREGEL

1. Pangregeln gäller inte.

2. Skjut enstaka skott på oömt ställe istället för att panga.

 

3. KONTROLL ÖVER SKOTTLINJEN

1. Spelaren ska ha kontroll över sin skottlinje och se vad man skjuter på.

 

4. CQB / STRID I BEBYGGELSE

1. CQB-trim (se trimtabell) gäller för strid i bebyggelse vilket är strider i byggnader.

2. När spelaren skjuter mot, eller igenom, byggnader ska säkerhetsavståndet räknas från vapnets mynning till ytterväggen.

3. På ovanvåning ut genom fönster gäller vanliga säkerhetsavstånd.

4. Spelaren räknas som utanför byggnad om skyttens främre hand, i kontakt med vapnet, är utanför byggnaden. Vapnet ska alltså vara synligt för förbipasserande. För detta gäller normala säkerhetsavstånd.

5. Det är otillåtet att skjuta ut genom små springor i byggnader.

 

5. STRID I MÖRKER

1. Trim- och säkerhetsavståndsregel för understödsvapen sänks till klass Karbin A.

2. I övrigt samma regler som vanligt.

 

6. MAGASIN- OCH KULOR

* Info: Arrangör informerar om specifika spel- eller fraktionsregler.

1. Standardmagasin och midcapmagasin är tillåtna. Hicapmagasin är otillåtna.

2. Max 100 kulor per magasin.

3. Max 10 st magasin per spelare.

4. Max 1000 kulor per spelare laddat, om inget annat meddelas.

5. Lådmagasin får maximalt innehålla 1000 kulor och enbart användas av understödsvapen. Max 3 magasin / 3000 kulor.

6. Lösa kulor för omladdning i fält är otillåtet, om inget annat meddelas.

7. Omladdning av magasin sker i bas, om inget annat meddelas.

 

 

________________________

 

KAP.4 FORDON

1. FORDON

1. Fordonet skall vara godkänt att köras på svenska vägar och följa svensk lagstiftning.

2. Fordonet skall vara utrustat med varningsblinkers.

3. Fordon i spel måste vara utrustade med en flagga. Flaggan måste synas tydligt på långt avstånd, från alla håll.

4. Flaggan ska vara synonym med den fraktion som fordonet representerar.

5. Varningsblinkers används för att indikera att fordonet är utslaget.

6. Maximal fart på alla fordon är 30 km/h. Gäller alla vägar i spelområdet. Även när fordonet är utslaget och på väg till respawn.

7. De rutor som kan vevas ner ska vara nervevade när fordonet framförs i spel.

 

2. UTSKJUTNING AV SPELARE I FORDON

1. Vanliga träffar gäller (Kap 2 – § 1. TRÄFF) om en spelare blir träffad av kulor.

2. Vid träff på uppvevade fönsterrutor (ska vara nervevade om möjligt) räknas spelaren i bilen som sitter närmast fönstret som träffad (vanlig träff).

3. Då ett fordon blir träffat av en fordonsmina/IED så räknas alla spelare i fordonet som träffade (vanlig träff).

4. Då ett fordon slås ut genom träff av raketgevär kan inte spelare medicas utan får åka direkt tillbaka till spawn (efter en bleedtime på totalt 15 min för fordon och spelare).

 

3. UTSKJUTNING AV FORDON MED KULOR

1. Ett fordon måste stanna då det blir träffat av en större kulsvärm i motorhuven (motorblocket) / förarhytt.

2. Fordonet måste repareras av mekaniker (speciellt utsedda spelare) i 10 min innan det kan åka vidare, om det träffas enligt ovan.

 

4. UTSKJUTNING AV FORDON MED FORDONSMINA / IED

1. Ett fordon som blir träffat av en fordonsmina / IED (pyroteknisk) som smäller vid sidan av fordonet räknas som träffat (inom 5 meter).

2. Föraren och eventuell annan spelare i framsätena räknas som träffade (vanlig träff).

3. Fordonet måste repareras av mekaniker (speciellt utsedda spelare) i 20 min innan det kan åka vidare, om det träffas enligt ovan.

 

5. UTSKJUTNING AV FORDON MED RAKETGEVÄR

1. Ett fordon kan slås ut helt och hållet genom att bli träffat av skott från raketgevär.

2. Raketgeväret måste ha en pyroteknisk effekt, kontrollerad av arrangör innan spelstart.

3. Raketgevärsskytten skall visa sig klart och tydligt för fordonsföraren, och därefter avlossa geväret för att skjuta ut ett fordon, med ett maximalt avstånd av 50 meter. Mät avståndet innan eldöverfallet.

4. Raketgevärsträff slår ut fordon- dess personal och allt material som befinner sig i fordonet.

5. Då ett fordon slås ut genom träff av raketgevär kan inte spelare medicas utan får åka direkt tillbaka till spawn (efter en bleedtime på totalt 10 min för fordon och spelare).

 

 

6. RESPAWN FÖR FORDON

1. Fordon respawnar på speciellt anvisad plats efter 60 minuter.

 

________________________

 

KAP.5 ÖVRIGA VAPEN, GRANATER- OCH MINOR

1. RAKETGEVÄR

1. Raketgevär utdelas- eller/och godkänns av arrangör.

2. Raketgevär används för att slå ut ett fordon och dess spelare- och utrustning/material.

3. Raketgevär använder sig av pyroteknik (ljud- och ljus) för att skjuta ut ett fordon.

4. Raketgevärsskytten skall visa sig klart och tydligt för fordonsföraren, och därefter avlossa geväret för att skjuta ut ett fordon. Maximalt avstånd 50 m.

5. Raketgevärsträff slår ut fordon- dess personal och allt material som befinner sig i fordonet.

 

2. GRANATGEVÄR- OCH GRANATKASTARE

1. Får endas avfyra BB´s och ingen pyroteknik.

2. Spelare som blir träffad av BB´s från dessa räknas som träffad (vanlig träff).

 

3. GRANATER (SPRÄNG / CHOCK / RÖK)

1. Granater är godkända för spel:

– Airsoftgranater (Gas/CO2)

– Enola Gayes granater

– TLSFXs granater

– Blank Fireing Grenades granater

2. Alla övriga granater måste godkännas före spel av arrangör.

3. Användning av otillåtna granater ses som grovt regelbrott.

 

4. Handgranater:

– ”Granat” skall ropas innan granaten lämnar kastande spelares hand.

– Spelare inom en radie av tre meter från smällen räknas som träffade (vanlig träff).

 

5. Rökgranater:

– Får ej kastas inomhus, stängda ytor, eller på torra platser där brandfara råder.

 

6. Chockgranater:

– Har ingen inverkan på situationen mer än att de kan förvirra.

7. Kastande spelar måste ha uppsikt över var granaten kommer att landa. Kasta inte granater över väggar eller runt hörn som du inte har kontrollerat innan kastet.

 

6. FÖRSVARSMINA- OCH ÖVRIG MINERING

1. Minorna får inte bestå av någon pyroteknisk effekt, utan bara avfyra BB´s.

2. Spelare som blir träffad av BB´s från dessa räknas som träffad (vanlig träff).

 

7. FORDONSMINOR / IED

1. Fordonsminor tilldelas eller godkänns av arrangör, och består av knalleffekt.

2. Fordon som kör på (smäller vid sidan av vägen) en fordonsmina som smäller räknas som träffat.

3. Fordonsminor måste utlösas manuellt av spelare eller arrangör.

4. Apterad pyroteknisk effekt får inte lämnas utan uppsikt.

 

8. LARMMINOR

1. Larmminor är endast till för att varna och får endast bestå av enklare snubbeltråd och ljudeffekt.

2. Ljudeffekten från minan får maximalt vara 120 dB (standardeffekt för överfallslarm).

 

________________________

 

KAP.6 ÖVRIGT

1. RADIO

1. Radiokanaler/frekvenser tilldelas av arrangör.

2. Det är endast tillåtet att använda tilldelade kanaler.

3. Avlyssning av radiotrafik är förbjudet för enskilda spelare. Specialroller som utses av arrangör kan ha möjlighet att lyssna av radiotrafik.

 

2. FÅNGAR / HVT

1. Spelare med HVT-roller (high-value targets) får tas till fånga.

2. Övriga spelare får gripas för kortare förhör.

3. Vid fångförhör och informationssläpp är det förutbestämt vilken information som får- eller ska lämnas.

 

3. REKVISITA

1. Rekvisita som hittas på området och som spelare inte vet vad det är eller har order om att söka efter, får inte röras, flyttas eller på annat sätt påverkas.

2. Om du är osäker på en speciell rekvisita, kontakta stab eller arrangör.

 

4. SUNT FÖRNUFT

1. Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket. Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

 

KOMMANDE MINI-MILSIM EVENTS

Inga Event