CQB

DSC_0048

 

SPELTID

CQB-spelen sträcker sig över en dag, där spelen är uppdelade i kortare delar på 2-3 timmar per spel.

 

SPELOMRÅDEN

 Vi spelar CQB allt som oftast i Bockaby, vilken är en klassisk CQB-anläggning i Sverige, som ligger strax utanför Borås. Området består av ett antal större byggnader med mycket öppna ytor, för att kunna strida med lätthet.

 

TIDIGARE ARRANGERADE SPEL

Vi har arrangerat ett antal spel i Bockaby där vi inriktat oss på att arrangera högkvalitativa verklighetsbaserade spel.

 

______________________________

SPELREGLER

OBS! AUTOMATELD TILLÅTET PÅ DESSA SPEL!

OBS! FÖRENKLADE SKADEREGLER!

 

KAP.1 ALLMÄNT

1. Krav för deltagande

1. Läst, förstått och accepterat regelverket. Vid oklarheter, kontakta spelledningen i god tid innan spel.

2. 18 års åldersgräns gäller för vapenbärande roller.

3. Följer arrangörers och överordnade befäls intruktioner- och order.

 

2. SKYDD

* Hörselskydd- och tandskydd rekommenderas att användas, men är inte en tvingande regel.

Var väl medvetna om att det förekommer pyroteknik i spelet som kan utbringa höga ljud.

1. Allt spel sker på egen risk.

2. Spelare ska ha fullgott ögonskydd som måste användas hela tiden

– förutom då spelaren befinner sig innuti tält, vilket är offgame-område

Stabstält- och sjukvårdstält exkluderat.

3. Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket.

Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

 

3. TRUSTEES- OCH REGELBROTT

* Trustees är  av arrangör utsedda spelare, vars uppgift är att under spelets gång tillse att regler och anvisningar följs.

1. Trustees har rätt att avbryta pågående spel och ställa frågor- eller uppmana spelare om regler eller regelbrott.

2. Spelare som bryter mot regelverket på ett sätt som arrangör ser som allvarliga, riskerar- och kan bli avstängd från pågående spel.

 

4. SPELOMRÅDE

1. Spelområdet är markerat på kartor som arrangör informerar om.

2. Offgame-områden är markerade med rött på kartan.

3. Allmän väg ska undvikas att strida på i den mån det går, men det är tillåtet.

4. Strid får inte bedrivas inne på tomtmark eller i den direkta närheten av bostadshus på spelområdet.

 

5. MARKÖRER

1. Träffduk / Dödsduk för att markera att man är ute ur spel/offgame.

Du använder alltså inte(!) någon duk då du enbart är träffad och väntar på healning.

________________________

 

KAP.2 TRÄFF- OCH MEDICREGLER

1. TRÄFF

1. En träff på person eller dennes utrustning räknas som träff.

2. Vapenträff räknas som träff. Om det finns ett annat vapen att tillgå kan det användas och träffat vapen är åter i bruk 60 min senare. Annars är du träffad som vanligt. Ropa ”vapenträff” vid vapenträff.

3. Rikoschett räknas inte som träff.

4. Träffad spelare rollspelar träffen/skadan. Skrik ”argh”, eller liknande för att rollspela skadan.

5. Stå upp som träffad är otillåtet. Ligg ner.

6. Träffad spelare får endast ropa ”medic/sjukvårdare” samt rapportera in sin position verbalt genom att ropa eller rapportera in via radio.

7. Träffad spelare kan förlytta sig själv genom att hasa sig sakta.

8. Knifekill existerar inte. Bevaka skadad spelare till bleedouten löpt ut, därefter måste spelaren respawna.

 

2. BLEEDTIME

1. Bleedtime börjar räknas direkt efter träff.

2. Det är varje enskild spelares plikt att ha koll på sin bleedtime.

 

3. BLEEDTIME-TIDER

– 10 min för spelare utan kroppsskydd

– 15 min för spelare med kroppsskydd

– 20 min för spelare med kroppsskydd- och hjälm

Som kroppsskydd räknas västar som har skyddsplattor (riktiga eller kopior) i västen i spel.

En väst som kan ta skyddsplattor, men som ej har det i spel räknas ej som kroppsskydd.

4. Om bleedtime går ut räknas spelaren som död och behöver respawna.

 

4. TRÄFFAR- OCH DESS SKADOR

 

FÖRSTA TRÄFFEN (KAN LÄKAS)

1. En skadad spelare får inte strida när spelaren blivit träffad- och är skadad.

2. Spelaren läks genom att sjukvårdare läker spelaren genom att förbinda denna med bandage samt hålla på spelaren genom dubbel handpåläggning i 3 minuter.

3. När spelaren är läkt enligt ovan är spelaren åter i spel.

 

ANDRA TRÄFFEN (DÖD)

1. När en spelare blir träffad en andra gång, efter att vid första träffen blivit läkt, är spelaren död.

2. Gå direkt till respawn efter denna träff.

 

5. RESPAWN

1. Respawnplatser för spelare är fasta platser som varje fraktion har blivit tilldelad. Ingen annanstans.

2. Det är varje enskild spelares skyldighet att veta vart ens respawn finns.

3. Respawntid informeras av arrangör för aktuellt spel och fraktion.

Är ingen specifik tid utsatt så gäller respawn varje kvart, dvs xx.00, xx.15, xx.30, xx.45.

 

________________________

 

KAP.3 VAPEN- OCH STRID

1. TRIMREGLER- OCH SÄKERHETSAVSTÅND

AA TRIM

2. AUTOMATELD TILLÅTET FÖR ALLA VAPEN

1. Det är tillåtet att skjuta automateld med alla vapen.

 

2. PANGREGEL

1. Pangregeln gäller inte.

2. Skjut enstaka skott på oömt ställe istället för att panga.

 

3. KONTROLL ÖVER SKOTTLINJEN

1. Spelaren ska ha kontroll över sin skottlinje och se vad man skjuter på.

 

4. CQB / STRID I BEBYGGELSE

1. CQB-trim (se trimtabell) gäller för strid i bebyggelse vilket är strider i byggnader.

2. När spelaren skjuter mot, eller igenom, byggnader ska säkerhetsavståndet räknas från vapnets mynning till ytterväggen.

3. På ovanvåning ut genom fönster gäller vanliga säkerhetsavstånd.

4. Spelaren räknas som utanför byggnad om skyttens främre hand, i kontakt med vapnet, är utanför byggnaden. Vapnet ska alltså vara synligt för förbipasserande. För detta gäller normala säkerhetsavstånd.

5. Det är otillåtet att skjuta ut genom små springor i byggnader.

 

5. STRID I MÖRKER

1. Trim- och säkerhetsavståndsregel för understödsvapen sänks till klass Karbin A.

2. I övrigt samma regler som vanligt.

 

6. MAGASIN- OCH KULOR

1. Standardmagasin och midcapmagasin är tillåtna. Hicapmagasin är otillåtna.

2. Max 100 kulor per magasin.

3. Max 10 st magasin per spelare.

4. Lådmagasin får maximalt innehålla 1000 kulor och enbart användas av understödsvapen. Max 3 magasin.

5. Omladdning av magasin sker i bas/spawn, om inget annat meddelas.

 

________________________

 

KAP.4 FORDON

1. FORDON

1. Fordonet skall vara godkänt att köras på svenska vägar och följa svensk lagstiftning.

2. Fordonet skall vara utrustat med varningsblinkers.

3. Fordon i spel måste vara utrustade med en flagga. Flaggan måste synas tydligt på långt avstånd, från alla håll.

4. Flaggan ska vara synonym med den fraktion som fordonet representerar.

5. Varningsblinkers används för att indikera att fordonet är utslaget.

6. Maximal fart på alla fordon är 30 km/h. Gäller alla vägar i spelområdet. Även när fordonet är utslaget och på väg till respawn.

7. De rutor som kan vevas ner ska vara nervevade när fordonet framförs i spel.

 

2. UTSKJUTNING AV SPELARE I FORDON

1. Vanliga träffar gäller (Kap 2 – § 1. TRÄFF) om en spelare blir träffad av kulor.

2. Vid träff på uppvevade fönsterrutor (ska vara nervevade om möjligt) räknas spelaren i bilen som sitter närmast fönstret som träffad (vanlig träff).

3. Då ett fordon blir träffat av en fordonsmina/IED så räknas alla spelare i fordonet som träffade (vanlig träff).

4. Då ett fordon slås ut genom träff av raketgevär kan inte spelare medicas utan får åka direkt tillbaka till spawn (efter en bleedtime på totalt 15 min för fordon och spelare).

 

3. UTSKJUTNING AV FORDON MED KULOR

1. Ett fordon måste stanna då det blir träffat av en större kulsvärm i motorhuven (motorblocket) / förarhytt.

2. Fordonet måste repareras av mekaniker (speciellt utsedda spelare) i 10 min innan det kan åka vidare, om det träffas enligt ovan.

 

4. UTSKJUTNING AV FORDON MED FORDONSMINA / IED

1. Ett fordon som blir träffat av en fordonsmina / IED (pyroteknisk) som smäller vid sidan av fordonet räknas som träffat (inom 5 meter).

2. Föraren och eventuell annan spelare i framsätena räknas som träffade (vanlig träff).

3. Fordonet måste repareras av mekaniker (speciellt utsedda spelare) i 20 min innan det kan åka vidare, om det träffas enligt ovan.

 

5. UTSKJUTNING AV FORDON MED RAKETGEVÄR

1. Ett fordon kan slås ut helt och hållet genom att bli träffat av skott från raketgevär.

2. Raketgeväret måste ha en pyroteknisk effekt, kontrollerad av arrangör innan spelstart.

3. Raketgevärsskytten skall visa sig klart och tydligt för fordonsföraren, och därefter avlossa geväret för att skjuta ut ett fordon, med ett maximalt avstånd av 50 meter. Mät avståndet innan eldöverfallet.

4. Raketgevärsträff slår ut fordon- dess personal och allt material som befinner sig i fordonet.

5. Då ett fordon slås ut genom träff av raketgevär kan inte spelare medicas utan får åka direkt tillbaka till spawn (efter en bleedtime på totalt 10 min för fordon och spelare).

 

6. RESPAWN FÖR FORDON

1. Fordon respawnar på speciellt anvisad plats efter 60 minuter.

 

________________________

 

KAP.5 ÖVRIGA VAPEN, GRANATER- OCH MINOR

1. RAKETGEVÄR

1. Raketgevär utdelas- eller/och godkänns av arrangör.

2. Raketgevär används för att slå ut ett fordon och dess spelare- och utrustning/material.

3. Raketgevär använder sig av pyroteknik (ljud- och ljus) för att skjuta ut ett fordon.

4. Raketgevärsskytten skall visa sig klart och tydligt för fordonsföraren, och därefter avlossa geväret för att skjuta ut ett fordon. Maximalt avstånd 50 m.

5. Raketgevärsträff slår ut fordon- dess personal och allt material som befinner sig i fordonet.

 

2. GRANATGEVÄR- OCH GRANATKASTARE

1. Får endas avfyra BB´s och ingen pyroteknik.

2. Spelare som blir träffad av BB´s från dessa räknas som träffad (vanlig träff).

 

3. GRANATER (SPRÄNG / CHOCK / RÖK)

1. Granater är godkända för spel:

– Airsoftgranater (Gas/CO2)

– Enola Gayes granater

– TLSFXs granater

– Blank Fireing Grenades granater

2. Alla övriga granater måste godkännas före spel av arrangör.

3. Användning av otillåtna granater ses som grovt regelbrott.

 

4. Handgranater:

– ”Granat” skall ropas innan granaten lämnar kastande spelares hand.

– Spelare inom en radie av tre meter från smällen räknas som träffade (vanlig träff).

 

5. Rökgranater:

– Får ej kastas inomhus, stängda ytor, eller på torra platser där brandfara råder.

 

6. Chockgranater:

– Har ingen inverkan på situationen mer än att de kan förvirra.

7. Kastande spelar måste ha uppsikt över var granaten kommer att landa. Kasta inte granater över väggar eller runt hörn som du inte har kontrollerat innan kastet.

 

6. FÖRSVARSMINA- OCH ÖVRIG MINERING

1. Minorna får inte bestå av någon pyroteknisk effekt, utan bara avfyra BB´s.

2. Spelare som blir träffad av BB´s från dessa räknas som träffad (vanlig träff).

 

7. FORDONSMINOR / IED

1. Fordonsminor tilldelas eller godkänns av arrangör, och består av knalleffekt.

2. Fordon som kör på (smäller vid sidan av vägen) en fordonsmina som smäller räknas som träffat.

3. Fordonsminor måste utlösas manuellt av spelare eller arrangör.

4. Apterad pyroteknisk effekt får inte lämnas utan uppsikt.

 

8. LARMMINOR

1. Larmminor är endast till för att varna och får endast bestå av enklare snubbeltråd och ljudeffekt.

2. Ljudeffekten från minan får maximalt vara 120 dB (standardeffekt för överfallslarm).

 

________________________

 

KAP.6 ÖVRIGT

1. RADIO

1. Radiokanaler/frekvenser tilldelas av arrangör.

2. Det är endast tillåtet att använda tilldelade kanaler.

3. Avlyssning av radiotrafik är förbjudet för enskilda spelare. Specialroller som utses av arrangör kan ha möjlighet att lyssna av radiotrafik.

 

3. REKVISITA

1. Rekvisita som hittas på området och som spelare inte vet vad det är eller har order om att söka efter, får inte röras, flyttas eller på annat sätt påverkas.

2. Om du är osäker på en speciell rekvisita, kontakta stab eller arrangör.

 

4. SUNT FÖRNUFT

1. Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket. Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

 

KOMMANDE CQB EVENTS

Inga Event